Siniecki Group – 4x WWW, logotypy do postaci wektorowej

4 strony internetowe dla Siniecki Group (projekt graficzny, wdrożenie, CMS) wraz z konfiguracją serwera i domen, przerysowanie logotypów Siniecki Group, Siniecki Design, Hive Sport i Artists Center do postaci wektorowej.

Zobacz stronę WWW #1: www.sinieckigroup.pl
Zobacz stronę WWW #2: www.sinieckidesign.pl
Zobacz stronę WWW #3: www.artistscenter.pl
Zobacz stronę WWW #4: www.hivesport.pl